Onze groepen

Op de Zevensprong hebben we zo'n 200 leerlingen, die verdeeld zijn over 8 groepen.

Groep 1 en 2 zijn gehuisvest in de 'Kleine Zevensprong'. Naast dit gebouw hebben een heus kleuterbos.

Wanneer u door het kleuterbos loopt, komt u uit op het kleine plein. Op dit kleine plein staat een portacabin van Prokino (zie onder het kopje nieuwe ouders). Aangrenzend staat het hoofdgebouw van de Zevensprong. In dit gebouw zijn groep 3 t/m 8 gehuisvest. Daarnaast zijn er verschillende gespreksruimtes en een aula.

 

In het submenu treft u van iedere groep een foto aan en een korte beschrijving.