Onze groepen

Op de Zevensprong hebben we zo'n 200 leerlingen, die verdeeld zijn over 8 groepen.

Groep 1 en 2 zijn gehuisvest in de 'Kleine Zevensprong'. Naast dit gebouw hebben we een heus kleuterbos.

Wanneer u door het kleuterbos loopt, komt u uit op het kleine plein en vindt u entrees naar ons kindcentrum. De kinderopvangafdelling van Prokino (zie onder het kopje nieuwe ouders) grenst aan dit pas aangepaste plein.

In de 'Grote Zevensprong' zijn groep 3 t/m 8 gehuisvest. Daarnaast zijn er verschillende gespreksruimtes en twee leerpleinen.

 

In het submenu treft u van iedere groep een foto aan en een korte beschrijving.