Prokino

Juultje Krabbendijke, onderdeel van stichting Prokino, biedt hele dagopvang en buitenschoolse opvang. Het is gevestigd in ons schoolgebouw in een afdeling die 2018 is aangebouwd en aan alle hedendaagse eisen voldoet. Juultje Krabbendijke is kleinschalig en vertrouwd. De kinderen die naar de buitenschoolse opvang gaan kunnen op hun eigen schoolplein spelen. Samen vormen wij KC de Zevensprong.

3-jarigen die op hun vierde verjaardag instromen in groep 4, draaien al gedeeltelijk met groep 1 mee. Op drie ochtenden per week hebben wij de peuterkleutergroep. De peuters en hun pedagogisch medewerker draaien op hun niveau mee met de klas. 3-jarigen die al wat meer aankunnen, krijgen hiermee de kans te doorontwikkelen, terwijl jonge kleuters die nog extra behoefte hebben aan spel op die momenten daarvoor ook gelegenheid hebben. Daarnaast is het bijna vanzelfsprekend dat de kinderen op hun vierde verjaardag al helemaal gewend zijn aan de groep, het lokaal en de juf.

Op het kinderdagverblijf kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar terecht. Hier wordt gewerkt met het VVE-programma Uk & Puk. De activiteiten uit dit programma sluiten aan bij de behoeften van uw kind. Kinderen ouder dan 4 jaar kunnen terecht bij de BSO. Op de BSO wordt gewerkt met het activiteitenprogramma DOEN!, een programma speciaal ontwikkeld door Prokino. Aan de hand van diverse thema’s vinden allerlei activiteiten plaats.

Voor meer informatie over de mogelijkheden, kunt u terecht op de website van Juultje Krabbendijke of contact opnemen met Juultje Krabbendijke.

 

U bent altijd van harte welkom om een kijkje te komen nemen!

Kijk voor meer informatie op https://www.prokino.nl/kinderopvang/zeeland/juultje-krabbendijke/home 

Juultje Krabbendijke Tel.: 0115-686100 Appelstraat 2 4413 ET Krabbendijke