Voor ouders

 

 

Ouderbetrokkenheid is iets wat op De Zevensprong hoog in het vaandel staat. Kinderen presteren beter als hun ouders en leerkrachten positief betrokken zijn bij hun leerproces. Wij zijn van mening dat ú de expert bent als het gaat over uw kind. Wij zijn de expert als het gaat om onderwijs. Wanneer beide partijen met elkaar samenwerken kan een kind het beste tot ontwikkeling komen.

 

We vinden het belangrijk om steeds met u als ouder(s) in gesprek te blijven over uw kind. Daarom starten we het schooljaar altijd met de zogenaamde startgesprekken. In dit gesprek vertelt u ons belangrijke informatie over uw kind. Rond februari vindt er, n.a.v. de IEP-toets resultaten en het rapport, een gesprek plaats over de vorderingen van uw kind. Aan het einde van het jaar kan dit gesprek op verzoek van u of van de leerkracht opnieuw plaatsvinden. Uiteraard is het altijd mogelijk om op een ander moment een gesprek te plannen met een leerkracht, directeur of IB-er. De leerkrachten van groep 1&2 brengen een informeel bezoek bij de leerlingen thuis. Daarnaast vindt er in de maanden februari en juni een KIJK-gesprek plaats.

 

Naast het feit dat u belangrijk bent voor de ontwikkeling van uw kind, hebben we u als ouder(s) ook hard nodig bij de organisatie van allerlei activiteiten op school. U kunt dan denken aan helpen bij het lezen met groepjes kinderen, helpen tijdens knutselmomenten, assistentie bij de moestuinlessen, gastlessen over uw beroep, het coördineren van natuuruitstapjes, etc.

 

We hopen dat we ook op dit punt kunnen rekenen op uw betrokkenheid en bijdrage!