Onze school

Op onze school wordt modern onderwijs gegeven door een enthousiast en betrokken team, aan leuke en enthousiaste kinderen. Wij passen zoveel mogelijk dingen toe die een wetenschappelijk bewezen positief effect hebben op het leren van kinderen.

 

Kindcentrum De Zevensprong heeft een christelijke identiteit; wij vertellen verhalen uit de Bijbel en geven die een plaats in de huidige tijd.

 

Wij willen een school zijn waar ieder kind zich veilig voelt. Wij vinden dat het onderwijs moet boeien en dat de talenten van kinderen benut worden. Daarnaast vinden wij de persoonlijke ontwikkeling van kinderen belangrijk.

 

Kortom, wij staan voor christelijk en Boeiend Onderwijs!

 

De gezonde school
Kindcentrum De Zevensprong is een gezonde school. Dit houdt in dat we gezond gedrag belangrijk vinden.  We besteden aandacht aan de thema's: voeding, sporten en bewegen, welbevinden en sociale veiligheid.  Zo hebben we onder andere vorig jaar het schoolplein aangepakt, zodat het een uitdagend schoolplein geworden is, wat uitnodigt tot bewegen.
Voor de thema's:  welbevinden & sociale veiligheid en sporten en bewegen hebben we zelfs een certificaat ontvangen. Iets waar we als school heel trots op zijn!
Nu willen we als school ook het certificaat voor gezonde voeding krijgen. Hiervoor hebben we onder andere de gruitdagen. Deze dagen vinden we erg belangrijk en daarom promoten we deze dagen door in de periode tussen herfstvakantie en voorjaarsvakantie op dinsdag en donderdag gratis schoolfruit te verstrekken tijdens de kleine pauze.

 

Rookvrije school

 

Algemeen

Albero heeft rookvrije scholen. Dit betekent dat roken in de schoolgebouwen en op het schoolplein niet is toegestaan. 

 

Op de scholen

Het is voor leerlingen verboden om te roken en om alcohol te nuttigen op school. In de schoolgebouwen en op de schoolpleinen is roken verboden. Voor volwassenen geldt dat roken verboden is in aanwezigheid van leerlingen. Wanneer men toch wil roken, zal dit op een plek dienen te gebeuren, waar leerlingen dit niet kunnen zien en die buiten de rookvrijeruimte valt.

 

Veiligheid

Voor de gedragscode en het veiligheidsplan van Albero Scholen, verwijzen we u naar deze link.