We vinden het fijn als kinderen zo vroeg mogelijk worden ingeschreven. Rond de derde verjaardag is voor ons daarom een geschikt moment.

Het hele schooljaar kunnen kinderen bij ons worden aangemeld en ingeschreven. Hiervoor kun je contact opnemen met Pieter Goudappel via tel. 0113 506210 of via de pagina Kennismaken. Je ontvangt dan een uitnodiging voor een gesprek en rondleiding door de school. De definitieve inschrijving gaat via een (digitaal) inschrijfformulier. Deze ontvang je na het kennismakingsgesprek via de mail, of, indien gewenst, op papier via de directeur.

Kinderen die nieuw komen in de kleutergroep mogen enkele weken voordat ze 4 jaar worden komen wennen. Op deze manier kunnen je kind en jij alvast wat indrukken opdoen. De tijden waarop dit gebeurt, vinden plaats in overleg met de leerkracht.

Kinderen die al in de peuterkleutergoep meedraaien, en dus al gebruik maken van de peuteropvang van Prokino, wennen al vanzelf door de contactmomenten per week.

Klik hier voor de informatiebrief over de peuterkleutergroep

Ik mag er zijn en word gezien.

leerling groep 4