(Hoog)begaafde leerlingen

Binnen onze school willen we elk kind onderwijs geven op zijn/haar niveau. Jarenlang is de aandacht vooral uitgegaan naar kinderen die extra hulp nodig hebben. Hierin is de afgelopen jaren een verandering in ontstaan. Er is meer oog voor de leerling die juist meer uitdaging nodig heeft. Dit heeft opgeleverd dat we naar ons onderwijs zijn gaan kijken en hebben bekeken hoe we deze kinderen de uitdaging en het leerproces kunnen aanbieden dat zij nodig hebben.

 

Het team heeft een cursus gevolgd in het gebruik van levelwerk. Het programma wordt ingezet voor de meer/hoogbegaafde leerling. Er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een doorgaande lijn binnen de school. 

 

Het programma van levelwerk bestaat niet alleen uit uitdagende en leuke opdrachten, maar is ook een procesontwikkeling. Kinderen leren leren. Hoe pak ik het aan als ik iets niet weet? Hoe ga ik om met een teleurstelling als het bijvoorbeeld niet lukt? Hoe plan ik mijn werk in? Binnen het programma wordt er vanuit de leerkracht niet de nadruk gelegd op het einddoel/ eindproduct, maar op de weg er naar toe. Waar ben je tegen aan gelopen? Hoe heb je dit opgelost? Dit wordt vormgegeven door coachgesprekken en aan het eind van elk blok met een evaluatie.

 

De leerlingen worden niet zomaar in levelwerk geplaatst. Dit wordt in overleg gedaan met de ouders en de leerkracht. Er wordt gekeken naar werkhouding, motivatie en zelfstandigheid van de leerling en naar de resultaten van de leerling. Op deze manier wordt er aandacht besteed aan de kinderen die juist die extra uitdaging en leerontwikkeling nodig hebben.

 

Meer informatie kunt u vinden op: http://www.levelwerk.nl/ 

Binnen onze stichting Albero is een speciale hoogbegaafdenvoorziening, namelijk HBC de Wereldwijzer in Goes. Neemt u voor meer informatie en plaatsingsprocedures contact op met de Intern Begeleider of de directie en kijkt u eens op de website: https://www.hbcdewereldwijzer.nl/