(Hoog)begaafde leerlingen

Binnen onze school willen we elk kind onderwijs geven op zijn/haar niveau. Jarenlang is de aandacht vooral uitgegaan naar kinderen die extra hulp nodig hebben. Hierin is de afgelopen 5 jaar een verandering in ontstaan. Er is meer oog voor de leerling die juist meer uitdaging nodig heeft. Dit heeft opgeleverd dat we naar ons onderwijs zijn gaan kijken en hebben bekeken hoe we deze kinderen de uitdaging en het leerproces kunnen aanbieden dat zij nodig hebben.

 

Vorig schooljaar zijn we gestart met het verkennen van Levelwerk. We hebben in alle groepen kinderen laten werken met het materiaal en de programma’s. Daarnaast hebben we als team een cursus gevolgd in het gebruik van Levelwerk. Dit schooljaar hebben we het als programma voor de meer/hoogbegaafde leerling ingezet. We zijn nu bezig met een doorgaande lijn binnen de school te ontwikkelen.

 

Het programma van Levelwerk bestaat niet alleen uit uitdagende en leuke opdrachten, maar is ook een procesontwikkeling. Kinderen leren leren. Hoe pak ik het aan als ik iets niet weet? Hoe ga ik om met een teleurstelling als het bijvoorbeeld niet lukt? Hoe plan ik mijn werk in? Binnen het programma wordt er vanuit de leerkracht niet de nadruk gelegd op het einddoel/ eindproduct, maar op de weg er naar toe. Waar ben je tegen aan gelopen? Hoe heb je dit opgelost? Dit wordt vormgegeven door coachgesprekken en aan het eind van elk blok met een evaluatie.

 

De leerlingen worden niet zomaar in Levelwerk geplaatst. Dit wordt in overleg gedaan met de ouders en de leerkracht. Er wordt gekeken naar werkhouding, motivatie en zelfstandigheid van de leerling en naar de resultaten van de leerling. Op deze manier wordt er aandacht besteed aan de kinderen die juist die extra uitdaging en leerontwikkeling nodig hebben.

 

Meer informatie kunt u vinden op: http://www.levelwerk.nl/