(Hoog)begaafde leerlingen

Binnen onze school willen we elk kind onderwijs geven op zijn/haar niveau. Jarenlang is de aandacht vooral uitgegaan naar kinderen die extra hulp nodig hebben. Hierin is de afgelopen jaren een verandering in ontstaan. Er is meer oog voor de leerling die juist meer uitdaging nodig heeft. Dit heeft opgeleverd dat we naar ons onderwijs zijn gaan kijken en hebben bekeken hoe we deze kinderen de uitdaging en het leerproces kunnen aanbieden dat zij nodig hebben.

Hiervoor zetten wij extra materialen (bv. Let's Go) in en hebben we methodes aangeschaft waarin er ruimte is ingebouwd voor extra uitdaging. Het digitale programma voor rekenen (Pluspunt 4) werkt adaptief. Het programma volgt de ontwikkeling van resulaten en biedt de kinderen rekenwerk op maat aan.

Ook kan er in overleg met de ouders voor worden gekozen om leerstof te compacten (als blijkt dat kinderen aan minder leerstog voldoende hebben). Zo onstaat ontwikkelingsruimte waarvoor in overleg met de kinderen invulling wordt gekozen. De leer- of onderzoeksvraag van het kind speelt hierbij een grote rol.

Binnen onze stichting Albero is een speciale hoogbegaafdenvoorziening, namelijk HBC de Wereldwijzer in Goes. Neemt u voor meer informatie en plaatsingsprocedures contact op met de Intern Begeleider of de directie en kijkt u eens op de website: https://www.hbcdewereldwijzer.nl/