Missie en visie

Missie

Werkend vanuit de missie en visie van Albero Scholen hebben wij de volgende missie voor Kindcentrum De Zevensprong geformuleerd: “Basis voor het leven”. Kindcentrum De Zevensprong is een christelijke basisschool, waarin we met elkaar (ouders, team en leerlingen) werken aan een optimale ontwikkeling van de kinderen, zodat de kinderen kunnen groeien tot autonome wereldburgers, die zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij.

 

 

Visie

Op De Zevensprong werken we vanuit de christelijke levensvisie. Dit komt onder andere tot uiting tijdens de dagopening. We beginnen de dag met gebed en starten met een vertelling uit de Bijbel. Daarnaast besteden we aandacht aan de christelijke feestdagen en vieren we deze met elkaar. Alle leerlingen zijn welkom bij ons

op school, mits de veiligheid en de ontwikkeling van de leerling zelf en/of andere leerlingen gewaarborgd is. Vanuit de christelijke levensvisie willen we alle kinderen de kans geven om zich te ontwikkelen bij ons op school.

 

Op De Zevensprong kunnen we echter niet altijd alle leerlingen opvangen, omdat er mogelijk specifieke leer- of

gedragsproblemen zijn. Wanneer dit het geval is zullen we samen met de ouders en de leerling op zoek gaan naar een goed alternatief. We hechten belang aan goede samenwerking en communicatie tussen alle personen die met ons onderwijs te maken hebben. De kinderen zijn voor een groot gedeelte van de dag leerlingen bij ons op school. Daarom vinden wij het erg belangrijk dat er duidelijk met en naar de ouders wordt gecommuniceerd. Verder

hebben we veel aan de samenwerking met ouders. Hierdoor kunnen we het leerproces van de leerlingen nog meer inhoud geven. De leerkrachten van De Zevensprong geven boeiend en uitdagend onderwijs, waarbij rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van ieder kind. Leerlingen leren veel vanuit hun omgeving. Ze worden dagelijks overspoeld met een hoeveelheid aan informatie. Wij geven de leerlingen het onderwijs dat ze nodig hebben vanuit de wetenschap over breinkennis met aandacht voor de verschillende intelligenties, denkgewoonten, social media en dit alles in een betekenisvolle context.