Verlofaanvraag

Verlof aanvragen

Op de Zevensprong kunt u als ouder(s) verlof aanvragen voor uw zoon/dochter.

De beweegredenen voor deze aanvraag worden getoetst door de directie.

In veel gevallen wordt er door de directie gevraagd om een werkgeversverklaring.

Beide formulieren kunnen hieronder worden gedownload.

Lever het ingevulde formulier en/of formulieren tijdig in bij de directie.

 

Download hier het aanvraagformulier

Download hier de werkgeversverklaring