Zendingsgeld

Zendingsdoel 2021-2022

Dit schooljaar sparen we voor Stichting Dapper Kind. Stichting Dapper Kind wil zich inzetten voor alle zieke kinderen in Nederland. In de zieke periode van het kind wordt er veel van hen gevraagd en dit kunnen ze bijhouden in hun eigen DapperDagboek.

Het DapperDagboek is er voor alle kinderen en hun ouders die te maken krijgen met ernstige gezondheidsproblemen. Het DapperDagboek is een map waarin kinderen kunnen schrijven of tekenen over wat ze meemaken. Er zitten bewaarmapjes in voor foto’s, kaarten etc. Ook ouders kunnen hun ervaringen er in kwijt.

Bij onderzoeken, ingrepen of andere medische handelingen kan het kind een sticker plakken op de plakkaart (bijv. voor een opname in het ziekenhuis, fysiotherapie behandeling of een operatie). Op deze manier hebben de kinderen een bewaarmap met al hun gebeurtenissen.

Wij hopen dit schooljaar, met de opbrengst van het zendingsgeld en verschillende acties (sponsorloop en stroopwafelactie), zoveel mogelijk DapperDagboeken te kunnen doneren.

Helpen jullie mee sparen? Iedere maandagochtend mag je zendingsgeld meenemen naar school voor de stichting. Alle beetjes helpen!

Alvast bedankt!

Mochten u vragen hebben over Stichting Dapper Kind, kunt u contact opnemen met Merle de Roo (leerkracht groep 7): m.deroo@alberoscholen.nl